Gradilište NPZ Omsk

Omsk (rus. Omsk) je grad u Rusiji u jugozapadnom Sibiru i administrativni je centar Omske oblasti. Drugi je grad po veličini u azijskom delu Rusije. NJegova udaljenost od Moskve je 2.700 km.

Grad se nalazi na obali reke Irtiš. Pored njega prolazi Transsibirska železnica. On takođe predstavlja mesto gde se ukrštaju putevi u središnjem delu Ruske Federacije. Omsk ima i aerodrom (Aэroport Centralьnый) na kome se odvija veliki broj domaćih i međunarodnih letova.

Tako ova vazdušna luka predstavlja bitnu stanicu avionima na putu ka Sibiru i dalekom istoku. Zahvaljujući reci Irtiš grad je povezan sa Kazahstanom odakle se brodovima doprema ruda i minerali, kao i nafta.

Smeštaj radnika

Radnici su smešteni u kolektivnom smeštaju, nedaleko od mesta rada. Sobe u kojima obitavaju radnici su trokrevetne i četvorokrevetrne sa oko 14m2. Postoji i ITR smeštaj (trokrevetne i četvorokrevetne sobe) nemenjene za rukovodioce, inženjere, poslovođe, magacionere, administraciju.
Mokri čvorovi su zajednički kao i tuš kabine koje se nalaze u okviru toga. U okviru smeštaja nalazi se i prodavnica. Alkohol je strogo zabranjen . Pušenje je dozvoljeno samo u okviru predviđenog mesta za to. U sklopu smeštaja nalazi se medicinski punkt koji radi 24 časa kao i telefonska mreža.
Za smeštaj inženjersko-tehničkog osoblja su obezbeđeni stanovi par stanica metroom od samog gradilišta.

Transport radnika

Doček i prevoz radnika sa aerodroma do gradilišta je organizovan.

Rad na gradilištu

Radnici na gradilištu obavljaju građevinsko- montažne radove, a samo gradilište je u sklopu naftne stanice “Trancneftь” u Samari. Rad je organizovan u jednu smenu, i smena se sastoji od 8 sati sa pauzama za odmor od 10.00-10.15 i od 16.00-16.15. Po potrebi posla, rad može biti i produžen do završetka započetih pozicija ili organizovanjem noćne smene. Rad se odvija sedam dana u nedelji. Na gradilištu su aktuelni tesarski, armirački, betonski radovi. AKZ radovi i montažno- zavarivački radovi. Potreban alat i oprema za rad se reversno zadužuje na gradilištu.

Ishrana radnika

Tri obroka u toku dana su obezbeđena.
Doručak: 07:00-8:00 časova
Ručak: 13:00-14:00 časova
Večera: 19:00-20:00 časova
Ishrana se vrši po utvđenom planu i grafiku-na nivou kompanije i to u prostorijama menze na teritoriji gradilišta.

Bezbednost radnika i mere zaštite na radu

Na samom gradilištu kao i u smeštaju važi stroga zabrana konzumiranja alkohola. Pušenje cigareta dozvoljeno je na mestu predviđenom za to (kurilke). Ukoliko se pravila, koja su jasna od samog početka, ne poštuju, slede novčane kazne. Radnici prolaze obuku o zaštiti na radu kao i zaštitu životne sredine. Gradilište poseduje organizovanu službu prve pomoći.

Pravila pri radu na gradilištu

Radnici su obavezni da se pridružavaju pravila i smernica koje gradilište nalaže. Upustva za rad kao i ostala druga naređenja dobijaju se od poslovođa i brigadira. Sam rad je organizovan po brigadnom sistemu rada. Svaka grupa ra dnika ima svog brigadira koji je odgovoran za učinak i disciplinu brigade u odsustvu poslovođe. Ovakav način rada pokazao se pozitivnim.

Odmor radnika

Nakon četiri meseca odrađenih na gradilištu, stiče se pravo na odmor.

Isplata zarada

Isplata zarada se vrši na tekući račun Sber Banke u R.F. i to u rubljama, a prema potpisanom ugovoru o radu.

Close Menu