Habarovski kraj (Habarovska pokrajina)

Habarovsk (rus. Habarovsk) je grad u Rusiji i centar Habrovskog kraja.
Grad se nalazi na dalekom istoku Rusije na desnoj obali reke Amur, u Srednjeamurskoj niziji. Habarovsk je udaljen 30 km od granice sa Kinom, a 8.533 km istočno od Moskve.

U Habarovsku se nalazi železnička stanica, putna petlja, aerodrom i rečna luka. Habarovsk se nalazi na Transibirskoj železnici i predstavlja važnu stanicu na njoj.

Klima je umerena, monsunska Srednja temperatura u januaru iznosi -22° C, a u julu 18 °C. U gradu godišnje pada oko 700 milimetara padavina.

Smeštaj za radnike

Radnici su smešteni u kolektivnom smeštaju, nedaleko od mesta rada. Sobe u kojima obitavaju radnici su trokrevetne i četvorokrevetrne sa oko 14m2. Postoji u ITR smeštaj (trokrevetne i četvorokrevetne sobe) nemenjene za rukovodioce, inženjere, poslovođe, magacionere, administraciju.

Mokri čvorovi su zajednički kao i tuš kabine koje se nalaze u okviru toga. U okviru smeštaja nalazi se i prodavnica . Alkohol je strogo zabranjen . Pušenje je dozvoljeno samo u okviru predviđenog mesta za to. U sklopu smeštaja nalazi se medicinski punkt koji radi 24 časa kao i telefonska mreža.

Transport radnika

Doček i prevoz radnika sa aerodroma do gradilišta je organizovan.

Ishrana radnika

Tri obraka u toku dana su obezbeđena. Ishrana se vrši po utvđenom planu i grafiku-na nivou kompanije i to u prostorijama menze na teritoriji gradilišta.

Bezbednost radnika i mere zaštita na radu

Na samom gradilištu kao i u smeštaju važi stroga zabrana konzumiranja alkohola. Pušenje cigareta dozvoljeno je na mestu predviđenom za to (kurilke). Ukoliko se pravila, koja su jasna od samog početka, ne poštuju, slede novčane kazne. Radnici prolaze obuku o zaštiti na radu kao i zaštitu životne sredine. Gradilište poseduje organizovanu službu prve pomoći.

Pravila pri radu na gradilištu

Radnici su obavezni da se pridružavaju pravila i smernica koje gradilište nalaže. Upustva za rad kao i ostala druga naređenja dobijaju se od poslovođa i brigadira. Sam rad je organizovan po brigadnom sistemu rada. Svaka grupa ra dnika ima svog brigadira koji je odgovoran za učinak i disciplinu brigade u odsustvu poslovođe. Ovakav način rada pokazao se pozitivnim.

Odmor rada

Nakon četiri meseca odrađenih na gradilištu, stiče se pravo na odmor.

Isplata zarada

Isplata zarada se vrši na tekući račun Sber Banke u R.F. i to u rubljama, a prema potpisanom ugovoru o radu.

Close Menu