Jamalo – Nenecki autonomni okrug

Jamalsko poluostrvo se nalazi 2317 kilometara severoistočno od Moskve.
Ovaj region Rusije je najbogatiji gasom i naftom.


Od ukupne godišnje proizvodnje u Rusiji ovde se dobija oko 80% gasa i oko 8% nafte.


Klimu karakterišu duge zime i krataka leta. Tokom leta su polarni dani kada sunce ne zalazi, a tokom zime su polarne noći gde je svetlost vrlo retko izražena.

Smeštaj za radnike

Radnici su smešteni u kolektivnom smeštaju, nedaleko od mesta rada. Sobe u kojima obitavaju radnici su trokrevetne i četvorokrevetrne sa oko 14m2. Postoji u ITR smeštaj (trokrevetne i četvorokrevetne sobe) nemenjene za rukovodioce, inženjere, poslovođe, magacionere, administraciju. Mokri čvorovi su zajednički kao i tuš kabine koje se nalaze u okviru toga. U okviru smeštaja nalazi se i prodavnica . Alkohol je strogo zabranjen . Pušenje je dozvoljeno samo u okviru predviđenog mesta za to. U sklopu smeštaja nalazi se medicinski punkt koji radi 24 časa kao i telefonska mreža.

Transport radnika

Transport radnika u vreme zime do aerodroma, koji se nalazi u N.Urengoju, vrši se vahtama, posebnim mašinama (kamioni) za prevoz putnika.

Između gradilišta GNPS 1 Zapolarje i gradilišta NPS 2 (koje se takođe nalazi na Jamalu) u zimskom periodu pravi se put (takozvani ZIMNIK) preko kojeg se vrši sav potreban transport materijala i hrane, specijalnim kamionima-dlinomerima. Na mnogim mestima, put zimnika seku reke širine i preko 100 m. Preko zime , na temperaturama i do -50 s, debljina leda je preko 50 sm, tako da dlinomeri, koji su pod teretom i do 30 t, prelaze najnormalnije preko tih reka.

Kako je ovo močvarni teren, u letnjem periodu, jedini mogući prevoz radnika, materijala i hrane je uz pomoć helikoptera. Helikopteri doleću i odleću svakodnevno sa gradilišta.

Rad na gradilištu

Radnici na gradilištu obavljaju građevinsko-montažne radove. Radi se u dve smene. Radi se svakog dana uključujući i nedelju. Radnici imaji pravo na dva dana odmora u toku meseca i to onda kada se dogovore sa poslovođom. U zavisnosti od obima posla i potreba često puta se ostaje i prekovremeno. Aktuelni radovi na gradilištu su: tesarski, armirački, bravarski, radovi po antikoroziji, radivi vodovoda i kanalizacije, montažni (paneli, estakade, rezervoari) i unutrašnji radovi. Svi alati potrebni za rad zadužuju se na samom gradilištu.

Ishrana radnika

Tri obraka u toku dana su obezbeđena. Ishrana se vrši po utvđenom planu i grafiku-na nivou kompanije i to u prostorijama menze na teritoriji gradilišta.

Bezbednost radnika i mere zaštita na radu

Na samom gradilištu kao i u smeštaju važi stroga zabrana konzumiranja alkohola. Pušenje cigareta dozvoljeno je na mestu predviđenom za to (kurilke). Ukoliko se pravila, koja su jasna od samog početka, ne poštuju, slede novčane kazne. Radnici prolaze obuku o zaštiti na radu kao i zaštitu životne sredine. Gradilište poseduje organizovanu službu prve pomoći.

Pravila pri radu na gradilištu

Radnici su obavezni da se pridružavaju pravila i smernica koje gradilište nalaže. Upustva za rad kao i ostala druga naređenja dobijaju se od poslovođa i brigadira. Sam rad je organizovan po brigadnom sistemu rada. Svaka grupa ra dnika ima svog brigadira koji je odgovoran za učinak i disciplinu brigade u odsustvu poslovođe. Ovakav način rada pokazao se pozitivnim.

Odmor rada

Nakon četiri meseca odrađenih na gradilištu, stiče se pravo na odmor. .

Isplata zarada

Isplata zarada se vrši na tekući račun Sber Banke u R.F. i to u rubljama, a prema potpisanom ugovoru o radu.

Close Menu