Lenjingradska oblast- Kingisep

Lenjingradska oblast (rus. Leningrádskaя óblastь) konstitutivni je subjekt Ruske Federacije sa statusom oblasti na prostoru Severozapadnog federalnog okruga, na severozapadu evropskog dela Rusije.

Oblast se graniči sa Karelijom na severu, Vologodskom i Novgorodskom oblašću na istoku i jugoistoku, dok je na jugu teritorija Pskovske oblasti.

Lenjingradska oblast nalazi se u zoni kontinentalne klime podložne jakim maritimnim uticajima sa Baltika. Vlažne vazdušne mase koje dolaze sa Atlantika glavni su uzrok relativno blagih zima sa čestim toplim periodma u zimskim mesecima, te umereno toplih i neretko prohladnih leta.

 

Kingisep 

Nalazi se na jugozapadu Lenjingradske oblasti, odnosno na jugu Kingisepškog rejona. Leži na desnoj obali reke Luge, na nekih 40-ak kilometara južnije od njenog ušća u Finski zaliv. Nalazi se na oko 130 kilometara jugozapadno od istorijskog centra Sankt Peterburga i na oko 20 km istočno od granice sa Estonijom (grad Narva).

Smeštaj za radnike

Radnici su smešteni u kolektivnom smeštaju, nedaleko od mesta rada. Sobe u kojima obitavaju radnici su trokrevetne i četvorokrevetrne sa oko 14m2. Postoji u ITR smeštaj (trokrevetne i četvorokrevetne sobe) nemenjene za rukovodioce, inženjere, poslovođe, magacionere, administraciju.

Mokri čvorovi su zajednički kao i tuš kabine koje se nalaze u okviru toga. U okviru smeštaja nalazi se i prodavnica . Alkohol je strogo zabranjen . Pušenje je dozvoljeno samo u okviru predviđenog mesta za to. U sklopu smeštaja nalazi se medicinski punkt koji radi 24 časa kao i telefonska mreža.

Transport radnika

Doček i prevoz radnika sa aerodroma do gradilišta je organizovan.

Ishrana radnika

Tri obraka u toku dana su obezbeđena. Ishrana se vrši po utvđenom planu i grafiku-na nivou kompanije i to u prostorijama menze na teritoriji gradilišta.

Bezbednost radnika i mere zaštita na radu

Na samom gradilištu kao i u smeštaju važi stroga zabrana konzumiranja alkohola. Pušenje cigareta dozvoljeno je na mestu predviđenom za to (kurilke). Ukoliko se pravila, koja su jasna od samog početka, ne poštuju, slede novčane kazne. Radnici prolaze obuku o zaštiti na radu kao i zaštitu životne sredine. Gradilište poseduje organizovanu službu prve pomoći.

Pravila pri radu na gradilištu

Radnici su obavezni da se pridružavaju pravila i smernica koje gradilište nalaže. Upustva za rad kao i ostala druga naređenja dobijaju se od poslovođa i brigadira. Sam rad je organizovan po brigadnom sistemu rada. Svaka grupa ra dnika ima svog brigadira koji je odgovoran za učinak i disciplinu brigade u odsustvu poslovođe. Ovakav način rada pokazao se pozitivnim.

Odmor rada

Nakon četiri meseca odrađenih na gradilištu, stiče se pravo na odmor.

Isplata zarada

Isplata zarada se vrši na tekući račun Sber Banke u R.F. i to u rubljama, a prema potpisanom ugovoru o radu.

Close Menu