Muzej Moskva - Gradilište: OP Zarjadje

Moskva (rus. Moskva) je glavni i najveći grad Rusije. Nalazi se na reci Moskvi i obuhvata površinu od 1097,12 km².

Gradilište se nalazi na Moskovskom međunarodnom poslovnom centru „Moskva Siti“ ili samo Moskva Siti, poslovni je distrikt u centru Moskve. Predstavlja prvu zonu u rusiji u kojoj su objedinjene poslovne aktivnosti, životni prostor i zabava na jednom mestu.

Moskva je u području umerene kontinentalne klime s toplim, donekle vlažnim letima i dugim, hladnim zimama

Gradilište se nalazi na Moskovskom međunarodnom poslovnom centru „Moskva Siti“ (rus. Moskovskiй meždunarodnый delovoй centr «Moskva-Siti»), ili samo Moskva Siti (rus. Moskva-Siti), poslovni je distrikt u centru Moskve. Predstavlja prvu zonu u rusiji u kojoj su objedinjene poslovne aktivnosti, životni prostor i zabava na jednom mestu.

Smeštaj radnika

Radnici su smešteni u kolektivnom smeštaju, nedaleko od mesta rada. Sobe u kojima obitavaju radnici su trokrevetne i četvorokrevetrne sa oko 14m2. Postoji i ITR smeštaj (trokrevetne i četvorokrevetne sobe) nemenjene za rukovodioce, inženjere, poslovođe, magacionere, administraciju.

Mokri čvorovi su zajednički kao i tuš kabine koje se nalaze u okviru toga. U okviru smeštaja nalazi se i prodavnica . Alkohol je strogo zabranjen . Pušenje je dozvoljeno samo u okviru predviđenog mesta za to. U sklopu smeštaja nalazi se medicinski punkt koji radi 24 časa kao i telefonska mreža.

Za smeštaj inženjersko-tehničkog osoblja su obezbeđeni stanovi par stanica metroom od samog gradilišta.

Transport radnika

Doček i prevoz radnika sa aerodroma do gradilišta je organizovan.

Ishrana radnika

Tri obroka u toku dana su obezbeđena. Ishrana se vrši po utvđenom planu i grafiku-na nivou kompanije i to u prostorijama menze na teritoriji gradilišta.

Bezbednost radnika i mere zaštita na radu

Na samom gradilištu kao i u smeštaju važi stroga zabrana konzumiranja alkohola. Pušenje cigareta dozvoljeno je na mestu predviđenom za to (kurilke). Ukoliko se pravila, koja su jasna od samog početka, ne poštuju, slede novčane kazne. Radnici prolaze obuku o zaštiti na radu kao i zaštitu životne sredine. Gradilište poseduje organizovanu službu prve pomoći.

Pravila pri radu na gradilištu

Radnici su obavezni da se pridružavaju pravila i smernica koje gradilište nalaže. Upustva za rad kao i ostala druga naređenja dobijaju se od poslovođa i brigadira. Sam rad je organizovan po brigadnom sistemu rada. Svaka grupa ra dnika ima svog brigadira koji je odgovoran za učinak i disciplinu brigade u odsustvu poslovođe. Ovakav način rada pokazao se pozitivnim.

Odmor rada

Nakon četiri meseca odrađenih na gradilištu, stiče se pravo na odmor.

Isplata zarada

Isplata zarada se vrši na tekući račun Sber Banke u R.F. i to u rubljama, a prema potpisanom ugovoru o radu.

Close Menu