Novorosijsk – Anapa

Novorosijsk (rus. Novorossiйsk) je grad u Rusiji u Krasnodarskom kraju i sedište Novorosijskog okruga.

Grad se nalazi oko Novorosijskog (Cemeskog) zaliva na Crnom moru.

On je jedan od 12. gradova koji nose sovjetski naslov Grad Heroj.

Površina grada je 835 km².

Prema popisu stanovništva iz 2010. u gradu je živelo 241.788 stanovnika.

Novorosijsk je najveća ruska luka na Crnom moru. 

Smeštaj radnika

Radnici su smešteni u kolektivnom smeštaju, nedaleko od mesta rada – gradilišta ( 10km.od gradilišta u mestu Kabardinka,nadomak Novorosijska) U smeštaju, sobe u koje se smeštaju radnici su dvokrevetne i trokrevetne, sa oko 12m2. Mokri čvor je zajednički, sa tuš kabinama. Objekat smeštaja se nalazi pod zaštitom i nadzorom. Upotreba alkohola na teritoriji smeštaja je strogo zabranjena i kažnjava se. Pušenje je dozvoljeno isključivo u strogo predviđenim mestima za to. Smeštaj je u dometu mobilnih telefonskih mreža.

Transport radnika

Transport radnika se obavlja sa sredstvima kompanije, autobusima, i to po režimu: polazak u 06.30 od smeštaja do gradilišta, i posle završetka radnog vremena. Takođe, transport radnika od aerodroma do gradilišta i obrnuto je takođe u režiji kompanije.

Rad na gradilištu i samo gradilište

Radnici na gradilištu obavljaju građevinsko-montažne radove, a samo gradilište je u sklopu kompanije Transnjeft. Rad je organizovan u dve smene, i smena se sastoji od 8 sati sa pauzom za odmor od 10.00-10.30. Po potrebi posla, rad može biti i produžen do završetka započetih pozicija. Rad se odvija sedam dana u nedelji.  Na gradilištu su aktuelni tesarski, armirački, završni radovi, AKZ radovi i montažno-zavarivački radovi. Potreban alat i oprema za rad se reversno zadužuje na gradilištu.

Ishrana radnika

Obezbeđena su 3 obroka u toku dana, i to: doručak 06.00-07.30, ručak 12.00-14.00 i večera 19.00-20.30. Ishrana se vrši po utvrđenom planu i grafiku utvrđenom na nivou kompanije, a sve to u prostorijama menze na teritoriji gradilišta.

Na gradilištu i u smeštaju važi nultna tolerancija za upotrebu alkohola. Pušenje je dozvoljeno isključivo u strogo predviđenim mestima za to. Radnici su obavezni da nose na sebi sredstva individualne zaštite (HTZ oprema) koje dobijaju po dolasku na gradilište. Takođe, radnici prolaze instruktažu o radu, posle koje pristupaju poslu. Na gradilištu je organizovana služba prve pomoći.

Pravila pri radu na gradilištu

Radnici su obavezni da se pridržavaju pravila i smernica zaštite na radu koje važe na teritoriji gradilišta. Rad je organizovan po brigadnom sistemu rada. Neposredna naređenja i upute za rad dobijaju se od poslovođe i brigadira.

Odmor radnika 

Radnici stiču prava na odmor nakon odrađenih 4 meseca. 

Plaćanje zarada

Isplata zarada se vrši na tekući račun Sber Banke u R.F. i to u rubljama, a prema potpisanom ugovoru o radu. (od avgusta 2015g.)

Close Menu