Samarska oblast

Samara (rus. Samara) – najveći grad Povolškog regiona Rusije. Samara je i administrativni centar Samarske oblasti.

Nalazi se na ušću reke Samare u Volgu. Aglomeracija Samara-Toljati-Sizran (treći po veličini stanovništva u Rusiji) u Samarskoj oblasti ima više od tri miliona stanovnika

Grad ima nepravilan oblik robustan na severu.

Dužina u pravcu meridijana – 50 km istok-zapad – 20 km. Geografske koordinate (istorijski deo grada): 53 ° 12 ‘severne geografske širine i 50 ° 06’ istočne geografske dužine. 

Područje grada – Oko 541 kvadratnih kilometara

Smeštaj radnika

Radnici su smešteni u kolektivnom smeštaju, nedaleko od mesta rada – gradilišta ( 0,5km.od gradilišta ) U smeštaju, sobe u koje se smeštaju radnici su četvorokrevetne, sa oko 12m2. Mokri čvor je zajednički, sa tuš kabinama. Objekat smeštaja se nalazi pod zaštitom i nadzorom. Upotreba alkohola na teritoriji smeštaja je strogo zabranjena i kažnjava se. Pušenje je dozvoljeno isključivo u strogo predviđenim mestima za to.U okviru kolektivnog smeštaja nalazi se prodavnica i košarkaško igralište. Smeštaj je u dometu mobilnih telefonskih mreža.

Transport radnika

Transport radnika se obavlja sa sredstvima kompanije, gazelama, i to po režimu: polazak u 07.30 od smeštaja do gradilišta, i posle završetka radnog vremena u 17.00. Takođe, transport radnika od aerodroma do gradilišta i obrnuto je u režiji kompanije.

Rad na gradilištu

Radnici na gradilištu obavljaju građevinsko- montažne radove, a samo gradilište je u sklopu naftne stanice “Trancneftь” u Samari. Rad je organizovan u jednu smenu, i smena se sastoji od 8 sati sa pauzama za odmor od 10.00-10.15 i od 16.00-16.15. Po potrebi posla, rad može biti i produžen do završetka započetih pozicija ili organizovanjem noćne smene. Rad se odvija sedam dana u nedelji. Na gradilištu su aktuelni tesarski, armirački, betonski radovi. AKZ radovi i montažno- zavarivački radovi. Potreban alat i oprema za rad se reversno zadužuje na gradilištu.

Ishrana radnika

Obezbeđena su 3 obroka u toku dana, i to: doručak 06.00-07.30, ručak 13.00-14.00 i večera 19.00-20.30. Ishrana se vrši po utvrđenom planu i grafiku utvrđenom na nivou kompanije, a sve to u prostorijama menze na teritoriji gradilišta.

Bezbednost radnika i mere zaštite na radu

Na gradilištu i u smeštaju važi nultna tolerancija za upotrebu alkohola. Pušenje je dozvoljeno isključivo u strogo predviđenim mestima za to. Radnici su obavezni da nose na sebi sredstva individualne zaštite (HTZ oprema) koje dobijaju po dolasku na gradilište. Takođe, radnici prolaze instruktažu o radu, posle koje pristupaju poslu. Na gradilištu je organizovana služba prve pomoći.

Pravila pri radu na gradilištu

Radnici su obavezni da se pridržavaju pravila i smernica zaštite na radu koje važe na teritoriji gradilišta. Rad je organizovan po grigadnom sistemu rada. Neposredna naređenja i upute za rad dobijaju se od poslovođe i brigadira.

Odmor radnika

Radnici stiču prava na odmor nakon odrađenih 4 meseca.

Isplata zarada

Isplata zarada se vrši na tekući račun Sber Banke u R.F. i to u rubljama, a prema potpisanom ugovoru o radu.

Close Menu