SPG Jamal - Sabetta

Sabetta je selo na dalekom severu azijskog dela Rusije.  Najverovatnije poreklo imena Sabetta je od imena reke Sabettjaha koje se u sovetsko vreme pisalo Sabetta.

Selo su 1980 osnovali geolozi koji su do tada bazirali u gradu Labitnangi.

Sabeta se nalazi na istočnoj obali Jamalskog poluostrva u ušću Oba u Karsko more, nadmorska visina je 2m, pored sela protiče reka Sabettjaha.

Klima na Sabetti je klima polarne tundre koju karakterišu kratka leta i duge hladne zime. Tokom leta je polarni dan kad sunce uopšte ne zalazi, a zimi je polarna noć kad ima malo svetlosti ali se sunce nikad ne diže iznad horizonta

Smeštaj radnika

Radnici su smešteni u kolektivnom smeštaju, nedaleko od mesta rada – gradilišta U smeštaju, sobe u koje se smeštaju radnici su četvorokrevetne, sa oko 12m2. Mokri čvor je zajednički, sa tuš kabinama. Objekat smeštaja se nalazi pod zaštitom i nadzorom. Upotreba alkohola na celoj teritoriji gradilišta je strogo zabranjena i može biti razlog trenutne deportacije sa prostora Jamalsko Neneckog autonomnog okruga i visoke novčane kazne za radnika i kompaniju. Pušenje je dozvoljeno isključivo u strogo predviđenim mestima za to.Radnicima je na raspolaganju sportska dvorana sa teretanom, internet sala i sauna. U okviru kolektivnog smeštaja nalazi se i prodavnica. Smeštaj je u dometu mobilnih telefonskih mreža. U sklopu kolektivnog smeštaja postoji medicinski punkt koji radi 24 časa.

Transport radnika

Transport radnika od smeštaja do radnih mesta se obavlja sa sredstvima kompanije, vahtama (specijalna vrsta autobusa), Takođe, transport radnika od aerodroma do gradilišta i obrnuto je takođe u režiji kompanije.

Rad na gradilištu i samo gradilište

Radnici na gradilištu obavljaju građevinsko-montažne radove, a samo gradilište je u sklopu projekta SPG Jamal. Rad je organizovan u dve smene, i smena se sastoji od 8 sati sa pauzama za odmor i ishranu. Po potrebi posla, rad može biti i produžen do završetka započetih pozicija. Rad se odvija sedam dana u nedelji.

Na gradilištu su aktuelni tesarski, armirački, završni radovi. AKZ radovi i montažno-zavarivački radovi. Potreban alat i oprema za rad se reversno zadužuje na gradilištu.

Ishrana radnika

Obezbeđena su 3 obroka u toku dana, i to: doručak 06.00-07.30, ručak 13.00-15.00 i večera 19.00-20.30. Ishrana se vrši po utvrđenom planu i grafiku utvrđenom na nivou kompanije, a sve to u prostorijama menze na teritoriji gradilišta.

Bezbednost radnika i mere zaštite na radu

Na gradilištu i u smeštaju važi nultna tolerancija za upotrebu alkohola. Pušenje je dozvoljeno isključivo u strogo predviđenim mestima za to. Radnici su obavezni da nose na sebi sredstva individualne zaštite (HTZ oprema) koje dobijaju po dolasku na gradilište. Takođe, radnici prolaze instruktažu o zaštiti na radu te o zaštiti životne sredine, posle koje pristupaju poslu. Na gradilištu je organizovana služba prve pomoći.

Pravila pri radu na gradilištu

Radnici su obavezni da se pridržavaju pravila i smernica zaštite na radu koje važe na teritoriji gradilišta. Rad je organizovan po brigadnom sistemu rada. Neposredna naređenja i upute za rad dobijaju se od poslovođe i brigadira.

Odmor radnika

Radnici stiču prava na odmor nakon odrađenih 4 meseca.

Plaćanje zarada

Isplata zarada se vrši na tekući račun Sber Banke u R.F. i to u rubljama, a prema potpisanom ugovoru o radu.

Close Menu