„Exsitor d.o.o. Beograd“ vrši posredovanje u zapošljavanju radnika iz Republike Srbije u Rusku Federaciju i to u privredna društva „Velesstroy Montaz“ i „Velesstroy Moska“. Saradnja sa pomenutim društvima se odvija na veoma zavidnom nivou počev od meseca novembra 2015. godine.

Refinery-2

Svi kandidati koji konkurišu na ponuđene pozicije prolaze preliminarne razgovore i inicijalne provere znanja za poslove za koje su konkurisali. Ako uspešno završe početna testiranja, isti se registruju u bazu raspoloživih kandidata. Kandidatima se pre odlaska u Rusku Federaciju obezbeđuje lekarski pregled, viza, sva potrebna dokumentacija i prevoz, o trošku poslodavca.

Svi kandidati, pre odlaska na rad u Ruskoj Federaciji potpisuju dvojezični (srpsko – ruski) ugovor o radu. Pored navedenog svi kandidati potpisuju i prateću dokumentaciju – obaveštenje o uslovima života i rada na gradilištu u Ruskoj Federaciji, obaveštavaju  o pravima i obavezama po osnovu rada saglasno propisima Ruske Federacije , a sve u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Srbije koji reguišu oblast posredovanja u zapošljavanju.

Close Menu