VELESSTROY MONTAŽ
ZAPOSLENJE - TEHNIČKO OSOBLJE

Stalno otvorena radna mesta

Ukoliko želite raditi u dinamičnoj okolini, okruženi ljudima sa iskustvom u međunarodnom poslovanju, a volite izazove i željni ste uspeha prijavite se za sledeće otvoreno radno mesto:

Poslovođa na gradilištu

više izvršilaca (ž/m) , Ruska Federacija

Odgovornost:

 • Organizacija i koordinacija operativnih radova na izgradnji objekta
 • Nadzor kvaliteta izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme u skladu sa zahtevima projekta
 • Sprovođenje ispitivanja kvaliteta radova i dokumentovanje rezultata
 • Sprovođenje korektivnih mera u slučaju odstupanja u kvalitetu ili bilo kakvih nedostataka u gradnji
 • Podnošenje izveštaja o obimu izvedenih radova

 

Inženjer na gradilištu

više izvršilaca (ž/m) , Ruska Federacija

Odgovornost:

 • Praćenje izgradnje objekta u skladu sa projektom
 • Nadzor kvaliteta izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme u skladu sa zahtevima projekta
 • Sprovođenje ispitivanja kvaliteta i dokumentovanje rezultata
 • Sprovođenje korektivnih mera u slučaju odstupanja u kvalitetu ili bilo kakvih nedostataka u gradnji
 • Priprema završnih izveštaja o izvođenju objekta

 

Inženjer antikorozivne zaštite

više izvršilaca (ž/m) , Ruska Federacija

Odgovornost:

 • Kontrola i praćenje procesa izvođenja, dinamike i potrebnih materijala radova antikorozivne zaštite
 • Rad prema tehnološkim kartama, normama
 • Praćenje, kontrola i obrada dokumentacije koja se odnosi na površine za AKZ, sisteme zaštite, potrebne količine boje, medote nanošenja i sl,
 • Definisanje i praćenje potrebnih materijala u cilju izrade konačnih lista
 • Usklađivanje potreba na gradilištu sa projektnom i drugom dokumentacijom
 • Predlaganje rešenja za nedefinisane detalje iz projektne dokumentacije i slično.

 

Inženjer u tehničkoj pripremi na gradilištu

više izvršilaca (ž/m) , Ruska Federacija

Odgovornost:

 • Organizacija i učestvovanje u izradi operativnih planova za objekte na gradilištu
 • Razrada projektne dokumentacije i priprema tehničkih crteža za izvođenje radova
 • Izrada planova oplate i skele, crtanje armaturnih planova, izrada šema organizacije

 

Mašinski inženjer na gradilištu

više izvršilaca (ž/m) , Ruska Federacija

Odgovornost:

 • Praćenje izgradnje objekta u skladu sa projektom
 • Nadzor kvaliteta izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme u skladu sa zahtevima projekta
 • Pregled i odobravanje standarda mehaničkog dizajna i specifikacija uz pridržavanje propisanih bezbednosnih praksi
 • Obezbeđivanje uslova da se ispoštuju zadati rokovi završetka i dogovoreni ciljevi sprovedu do kraja

 

CNC operater

više izvršilaca (ž/m) , Ruska Federacija

Odgovornost:

 • Rad na CNC mašinama sa kompjuterskim upravljanjem
 • Rad u proizvodnom automatizovanom pogonu na mašinama za savijanje lima, automatsko zavarivanje, sečenje profila
 • Rad na mačinama za kružno sečenje, savijanje (četvorovaljak)
 • Podešavanje i održavanje opreme (unos programa, ugradnja i uklanjanje alata i otpada)
 • Kontrola procesa obrade i provera gotovih delova
Close Menu