Agencija

Dozvola za rad od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Broj dozvole: 022-03-00042/2014-24
Matični / Registarski broj: 20840781