NPZ KSTOVO

NPZ KSTOVO

Samo gradilište je smešteno u gradu Kstovo koje se nalazi 25 kilometara od Nižnjeg Novogoroda.

Radnici će na gradilištu obavljati građevinsko-montažne radove na izgradnji novih industriskih postrojenja kao i rekonstrukciji postojećih objekata. Investitor je kompanija Lukoil.