OP ASTRAHAN

OP ASTRAHAN

Radnici na gradilištu obavljaju građevinsko-montažne radove, a samo gradilište je u sklopu projekta Arktik SPG2. Gidan. Rad je organizovan u dve smene, i smena se sastoji od 8 sati sa pauzama za odmor i ishranu. Po potrebi posla, rad može biti i produžen do završetka započetih pozicija. Rad se odvija sedam dana u nedelji.
Na gradilištu su aktuelni tesarski, armirački, završni radovi. AKZ radovi i montažno-zavarivački radovi. Potreban alat i oprema za rad se reversno zadužuje na gradilištu.
Ishrana radnika
Obezbeđena su 3 obroka u toku dana, i to: doručak 06.00-07.30, ručak 13.00-15.00 i večera 19.00-20.30. Ishrana se vrši po utvrđenom planu i grafiku utvrđenom na nivou kompanije, a sve to u prostorijama menze na teritoriji gradilišta

Odmor radnika
Radnici stiču prava na odmor nakon odrađenih 2 meseca.