OP MURMANSK

OP MURMANSK

Kompanija “ Novatek “ za ekstrakciju prirodnog gasa i proizvodnju tečnog prirodnog gasa (LNG) Gidan poluostrva (na drugoj strani zaliva Ob na poluostrvu Jamal ).

Plan implementacije investicionog projekta „Kompleks za pretovar ukapljenog prirodnog gasa u regiji Murmanska“. Investicioni projekat obuhvata izgradnju dva plutajuća skladišta gasa, pomoćnog pristaništa i neophodne obalne infrastrukture.

Proizvodnja jedne baze će uzeti 420 hiljada tona betona i 55 hiljada tona armature. Težina gornje konstrukcije (direktno tehnološka linija za ukapljivanje), koja ima 15 modula, biće oko 120 hiljada tona. Dimenzije modula su veoma ozbiljne: širina je od 30 do 40 metara, dužina je od 40 do 64, visina je od 18 do 66 metara. Da bi se svih 15 modula spojilo u jedan kompleks, treba izgraditi istinski ciklopsku zgradu, koja nema analogije u Rusiji: završna montažna radionica je dugačka 350 metara, široka 280 i visoka 88 metara. U jednom kompleksu sa ovom zgradom, biće lociran niz radionica za održavanje, cevovode, metalne konstrukcije, kompleks slika.