OP NORILJSK

OP NORILJSK

Radnici su smešteni u kolektivnom smeštaju, nedaleko od mesta rada.

Mokri čvorovi su zajednički kao i tuš kabine koje se nalaze u okviru toga. Smeštaj se nalazi na gradilištu oko 8 km od grada Noriljska.Alkohol je strogo zabranje. Pušenje je dozvoljeno samo u okviru predviđenog mesta za to.