OP SAHALIN

OP SAHALIN

Trenutno je Velesstroj generalni izvođač (oba EPC projekata i samo građevinski projekti) i podizvođač na 12 projekata sa više od 25 zasebnih ugovora i paketa. Takve kompanije kao što su Transneft, Jamal SPG, CPC, Lukoil, Gaspromneft, Tehnip, Vinci Construction Grands Projects, Tecnimont, Antipinski Rafinerija, China PetroleuVinci su među našim najvećim klijentima.
Naš glavni cilj je dovršiti radove u skladu sa najstrožim standardima i procedurama HSE-a, upravljanjem pravilnim aktivnostima kontrole projekata i korišćenjem metoda planiranja za pravodobnu finalizaciju projekata bez prekoračenja predviđenih iznosa.