OP ŠESHARIS 2

OP ŠESHARIS 2

Radnici na gradilištu obavljaju građevinsko-montažne radove, a samo gradilište je u sklopu kompanije Transnjeft. Rad je organizovan u dve smene, i smena se sastoji od 8 sati sa pauzom za odmor od 10.00-10.30. Po potrebi posla, rad može biti i produžen do završetka započetih pozicija. Rad se odvija sedam dana u nedelji.
Na gradilištu su aktuelni tesarski, armirački, završni radovi, AKZ radovi i montažno-zavarivački radovi. Potreban alat i oprema za rad se reversno zadužuje na gradilištu.