SPG JAMAL

SPG JAMAL

Radnici su smešteni u kolektivnom smeštaju, nedaleko od mesta rada – gradilišta U smeštaju, sobe u koje se smeštaju radnici su četvorokrevetne, sa oko 12m2. Mokri čvor je zajednički, sa tuš kabinama. Objekat smeštaja se nalazi pod zaštitom i nadzorom. Upotreba alkohola na celoj teritoriji gradilišta je strogo zabranjena i može biti razlog trenutne deportacije sa prostora Jamalsko Neneckog autonomnog okruga i visoke novčane kazne za radnika i kompaniju. Pušenje je dozvoljeno isključivo u strogo predviđenim mestima za to.Radnicima je na raspolaganju sportska dvorana sa teretanom, internet sala i sauna. U okviru kolektivnog smeštaja nalazi se i prodavnica. Smeštaj je u dometu mobilnih telefonskih mreža. U sklopu kolektivnog smeštaja postoji medicinski punkt koji radi 24 časa.